Skip to Content

組織架構

 
TFSA委員會
理事長 陶金旺
常務理事 王偉彥、莊家峰、陶金旺、黃有評、蘇順豐
理事
王文俊、李祖添、李祖聖、周至宏、林進燈、莊鎮嘉、陳美勇、陳博現、蔡清池、鄭錦聰
常務監事 曾國雄
監事 杜國洋、林正堅、林志民、姚立德
 
     
 
TFSA 工作人員
祕書長 張嘉文
祕書 吳映儀

 

TFSA COMMITTEE 

President

Chin-Wang Tao

Standing Administrative Committee

Wei-Yen Wang, Chia-Feng Juang, Chin-Wang Tao, Yo-Ping Huang, Shun-Feng Su

Administrative Committee

Wen-June Wang, Tsu-Tian Lee, Tzuu-Hseng S. Li, Jyh-Horng Chou, Chin-Teng Lin, Chen-Chia Chuang, Mei-Yung Chen, Bor-Sen Chen, Ching-Chih Tsai, Jin-Tsong Jeng

Standing Supervisory Committee

Gwo-Hshiung Tzeng

Supervisory Committee

Kuo-Yang Tu, Cheng-Jian Lin, Chih-Min Lin, Leehter Yao

 

TFSA EXECUTIVE STAFF

Secretary Leader

Chia-Wen Chang

Secretary

Ying-Yi Wu